Heeft u al ervaring met het LEAN bouwen ?

Heeft u al ervaring met het LEAN bouwen ?

Als opdrachtgever heeft u belang bij het verkorten van doorlooptijden, verminderen van (faal)kosten en het optimaliseren van de kwaliteit, een LEAN bouwproces kan u daarbij ondersteunen !
 
LEAN is de term die Amerikaanse onderzoekers eind jaren ’80 hebben gegeven aan de productiefilosofie van de auto’s van Toyota.
 
LEAN wordt vaak door opdrachtgevers gezien als de ‘hoe’ achter 'Six Sigma' en 'ketensamenwerking'.
 
LEAN gaat uit van een heldere basisdefinitie: 'alle activiteiten binnen een organisatie die rechtstreeks bijdragen aan dat wat de klant als toegevoegde waarde ervaart is waarde; al het overige is verspilling'.
 
  

Lees meer

Risicodragend bouw- en projectmanagement !

Risicodragend bouw- en projectmanagement !

Opdrachtgevers moeten anno 2014 rekening houden ontwikkelingen als; vergrijzing, krimp, demografische verschuivingen en een snel veranderende maatschappij. De nieuwe werkelijkheid vraagt om een verfrissende aanpak, creatieve oplossingen en een nieuw elan. De standaarden die we al jaren volgen voldoen niet meer.
 
De rol van procesbepalende partijen zoals een adviseur, bouwmanager of bouwplaatsmanager blijft veranderen. Wij maken steeds vaker risicodragende aanbiedingen voor onze opdrachtgevers in de vorm van een 'fixed price, total engineering of gerenal contracting' overeenkomst.
 
  

Lees meer

Met een fasedocument uw vastgoedrisico's beheren ?

Met een fasedocument uw vastgoedrisico's beheren ?

Als corporatiedirecteur, wethouder of projectmanager weet u als geen ander hoe belangrijk risicobeheersing is in de diverse fasen van een proces. Zorgvuldige besluitvorming en adequate projectaansturing is vaak het resultaat van een goede risicobeheersing.

De risico’s van uw projecten kunnen wij uitstekend en vroegtijdig inzichtelijk maken middels een integraal fasedocument opgesteld door onze onafhankelijke vastgoed professionals. Onze professionals leveren toegevoegde waarde door de inzet van hun specifieke expertise en ervaring. Wij leveren u een pragmatisch rapport met onze bevindingen en specifieke aanbevelingen binnen een doorlooptijd van twee weken.

 


Lees meer